พิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลงานยอด เยี่ยม ภายใต้ธีม “Pride and Prosperity”

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายที่มี
ผลงานยอดเยี่ยม ภายใต้ธีม “Pride and Prosperity” เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 โดยมาสด้าแอลบาทรอส กรุ๊ป ได้…