Mazda Active Service

สิทธิพิเศษสำหรับคุณ…

เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา

มาสด้ารามอินทรา แอลบาทรอส ออโต้ มาสด้า…ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจเลือกใช้รถมาสด้า

เพื่อมอบความสุขให้กับคุณตลอดการเดินทางด้วยบริการ Mazda Active Service กับการช่วยเหลือ ฉุกเฉิน 24 ชม. และบริการจองเที่ยวบิน, จองโรงแรม, จองภัตตาคาร และอีกหลากหลายบริการที่พร้อมให้บริการคุณครอบคลุมทุกเส้นทางเพื่อให้คุณมั่นใจได้เลยว่าความช่วยเหลือและบริการต่างๆจะส่งตรงถึงคุณอย่างรวดเร็ว

mazda

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกมาตรฐาน

สำหรับรถรุ่น Mazda 2, Mazda 3, BT-50 และ CX-5

 • ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน  ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี
 • ฟรีบริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี
 • ฟรีบริการยก/ลากรถฟรีไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดไม่จํากัดระยะทางหรือยกไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการภายในระยะทาง 15 กม. (หากเกินจาก 15 กม. คิดค่าบริการ 25บาท/กม.)  โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • สําหรับการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินจะต่อรองราคาเหมาจ่ายกับผู้ให้บริการ ยก/ลากรถ โดยคํานวณจากอัตราที่ต่ำกว่า และต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
 • ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณี ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียฉุกเฉิน
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ ฟรีค่าบริการในระยะทาง 20 กม.แรกเพื่อนํากุญแจสํารองมาเปิด หากเกิน 20 กม. คิดค่าบริการ 25 บาท/กม. กรณีเรียกช่างกุญแจเฉพาะทาง ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ
 • ฟรีเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี จำนวนไม่เกิน 5 ลิตร กรณีรถไม่สามารถขับได้เพื่อให้สมาชิกสามารถขับรถไปยังสถานีน้ำมัน ที่ใกล้ที่สุด หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมันสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ฟรีบริการจัดหารถทดแทนในกรณีที่รถของลูกค้าต้องถูกยก/ลากจากที่เกิดเหตุไปยังศูนย์บริการทางศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน จะทําการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเช่ารและอื่นๆ ตามเงื่อนไขการเช่ารถ

ฟรีสิทธิประโยชน์แบบมาตรฐาน สำหรับรถใหม่ ตลอด 3 ปี

สนใจจองรถยนต์มาสด้า ได้ที่ ศูนย์มาสด้ารามอินทรา แอลบาทรอส ออโต้ บริการเช็คระยะ
ซ่อมตัวถังและสี มาตรฐานศูนย์มาสด้า

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยม

สำหรับรถรุ่น CX-9 และ MX-5

 • ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี
 • ฟรีบริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี
 • ฟรีบริการยก/ลากรถฟรีไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ไม่จํากัดระยะทางหรือยก/ลากฟรี ไปสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ในระยะทาง 35 กม. (หากเกินคิด 25 บาท/กม.) สำหรับการยก/ลากรถระยะ ทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน จะต่อรองราคาเหมาจ่ายกับผู้ให้บริการยก/ลากรถ โดยคํานวณจากอัตราที่ ต่ำกว่าและต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
 • ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญจะหาวิธีการเข้าไป ในรถเพื่อเปิดล็อคให้ (โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน) ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปในรถได้  ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ จะรวมอยู่ในบริการ
 • ฟรีเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี จำนวนไม่เกิน 10 ลิตร กรณีรถไม่สามารถขับได้เพื่อให้สมาชิกสามารถขับรถไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุด หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ค่าน้ำมัน สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ฟรีบริการจัดหารถทดแทนในกรณีที่รถของ ลูกค้าต้องถูกยก/ลากจากที่เกิดเหตุไปยังศูนย์บริการทางศูนย์ฯจะทำการจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและอื่นๆ ตามเงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือ ไม่เกิน 100,000 กม.

สนใจจองรถยนต์มาสด้า ได้ที่ โชว์รูมมาสด้ารามอินทรา แอลบาทรอส ออโต้ บริการเช็คระยะ ซ่อมตัวถังและสี มาตรฐานศูนย์มาสด้า

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

กรณีที่รถของคุณเกิดขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากบ้าน และต้องนํารถเข้าศูนย์บริการ และไม่สามารถซ่อม ให้เสร็จภายในวันเดียวกัน สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ ดังต่อไปนี้ :

 • บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืน สําหรับคนขับและ ผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงิน ไม่เกิน 1,500 บาท /ท่าน /คืน บริการนี้ ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอื่นๆ สมาชิกเป็นผู้จ่าย หรือ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือรถโดยสาร ปรับอากาศเพื่อไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ หรือบ้าน สําหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน หรือ
 • บริการ รถเช่าฟรี ไม่เกิน 2 วัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท/วันถ้าสมาชิกเลือกที่จะเดินทางต่อไปตามทางเลือกข้างต้น เมื่อรถยนต์ซ่อมเรียบร้อยแล้วจะถูกนําส่งยังที่พักอาศัย หรือจุดหมายปลายทางของคุณ

บริการเสริมสำหรับคุณคนพิเศษของเรา

 

Beyond Special เพียงแค่ ดาวน์โหลด Mazda active service หรือ สแกนผ่าน QR Code

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่มาสด้ามอบให้ เพื่อเพิ่มความสะดวก และให้คุณได้มั่นใจตลอดของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน 24 ชม และอีกหลากหลายบริการ อาทิ เช่น Live traffic/ Find my car/ Dealer network/ Around me ที่มอบให้แก่คุณ เพราะคุณคือคนพิเศษ สำหรับเรา!!!

บริการสุดโดนใจหนุ่มสาวชาวเมือง ที่จะช่วยรายงานการจราจรทำให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางและถึงจุดหมายตรงตามเวลา

ไม่เพียงแต่ดูแลคุณเรื่องรถเท่านั้น  แต่เราใส่ใจไปถึงความสะดวกสบายในการเดินทางของคุณเราจึงรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญทั้งร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งเส้นทางสำหรับไปสถานที่นั้นไว้อย่างสมบูรณ์

หมดปัญหากับการลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหน เพราะ find mycar จะช่วยคุณหาตำแหน่งรถเหมือนคุณมีเลขาส่วนตัวไว้คอยช่วยจำ

เพียงคุณอยากติดต่อศูนย์บริการของมาสด้า ก็หาข้อมูลได้ง่ายๆจากการ search ในฟังก์ชั่นนี้ เพราะเรารวบรวมสถานที่ เส้นทาง และเบอร์ติดต่อของศูนย์มาสด้าทั่วประเทศไว้ให้หมดแล้ว

รอรับโปรโมชั่นสุด Hot หรือข่าวสารกิจกรรมใหม่ๆได้ตลอดเวลา

บริการที่ไร้ขอบเขต สิทธิพิเศษที่ไร้ขีดจำกัด มีให้แค่คุณคนสำคัญที่เป็นครอบครัวของมาสด้าเท่านั้น

Top